Dierbare Kind van die opgestane Here Jesus!

Ons groet jou in die naam van die Oorwinnaar oor dood en sonde en satan en hel: JESUS CHRISTUS!

* ONS VERLOSSER AAN DIE KRUIS: Soos nog nooit te vore nie, het ons harte gebreek by Golgota se ruwe ou kruis, waar Jesus vrywilliglik die angs en smarte van totale God-verlatenheid vir jou en my deurworstel het. Ons kon ons trane nie inhou nie! 

Goeie Vrydag kon ons vier saam met ds Willie Pieters by Winterton, een van ons sendelinge wat eintlik ernstig siek is en dringend 'n longoorplanting benodig! Ons kon 'n aangrypende boodskap oor die Koninkryk van God hoot...terwyl hy suurstof gebruik!! Kom ons bid saam vir sy genesing, volgens God se wil, want Jesus Christus is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde!

DRIELEDIGE FEES: Met groot dankbaarheid en vreugde kon ons die pragtige "EMMANUEL LIBRARY" inwy met Fred en Hannetjie Kinnear wat die oopsluit en ingebruikneming waargeneem het. Dr Peter Hammond het die boodskap gebring!

Ons kon hulle konsert asook die amptelike VERWELKOMING  VAN DIE EERSTEJAARS met hulle ernstige getrouheids-belofte beleef.

Die uiteindelike 30jarige feesuitgawe van "WALKING ON WATER @ Back to the Bible Mission" boek met vele wonderwerke en foto's geskryf deur Shai en Elreza is bekend gestel! U is welkom om te bestel by +27833066323.

SONDAG EREDIENS: Tydens hierdie diens in ons Hallelujah Auditorium het die vraag weerklink: "When last did you visit Calvary?" 

Ons Terblanché familie het spesiaal oorgekom om "led" ligte bo teen die ouditoriumplafon te installeer om die hoë elektrisiteits- rekening die nek te probeer inslaan! Ons opregte dankie!!

GEBEDSVENNOTE PRETORIA: Met blydskap kon ons Vrydagaand 26 Maart 12 voorbidders verwelkom en saambid vir mekaar en vir BBM! Ons voorbidders wêreldwyd is ons Aärons en Hurs wat ons op ons voete hou. Baie dankie vir élke gebed, ook vir antwoorde op ons gebede om finansiële hulp aan arm studente te gee! Ons bid steeds vir studente wat sukkel om deur grensposte te kom oor lang afstande!

LITTLE SWISS BESOEK: Die drie dae bo in die Drakensberge in Mariana Viljoen se sendinghuis was 'n stilword geleentheid. Die Here weet dat Sy sendelinge soms báie moeg word en moet rus!

PIETA EN MARIE FOURIE: Tans rus en kuier ons by ons vriende van baie jare en beleef die seën van opregte gemeenskap in die Here. Nuus vanaf BBM kom gedurig deur, dat dit goed gaan daar ook!

Mag God jou uitermate seën en vervul met al die volheid van die Heilige Gees!

Liefde,

Shai en Elreza Mulder shyriesmulder@gmail.com 

Webwerf: www.bbmission.co.za 

Tel +27833066323

NetObjects Fusion 2015